กระเบื้องกาบกล้วย

ชนิด ขนาด กว้าง x ยาว น้ำหนัก
กาบเล็ก
กาบใหญ่รุ่นเก่า
กาบใหญ่รุ่นใหม่
18 x  25 ซม.
21 x  26 ซม.
21 x 28  ซม.
1.1 กก.
1.5 กก.
1.6 กก.

•   กาบเล็ก ใช้ระแนงห่าง 17 ซม. ใช้ ตรม ละ 36 แผ่น ชายคาใช้    6  แผ่น   ต่อ 1 เมตร
•   กาบใหญ่รุ่นเก่า ใช้ระแนงห่าง 18 ซม. ใช้ ตรม ละ 30 แผ่น ชายคาใช้ 5.5  แผ่น   ต่อ 1 เมตร
•   กาบใหญ่รุ่นใหม่ ใช้ระแนงห่าง 20 ซม. ใช้ ตรม ละ 28 แผ่น ชายคาใช้ 5.5 แผ่น    ต่อ 1 เมตร